sponsor banner 1
sponsor banner 2

Internetretten er en samlet fremstilling af de væsentligste retsområder, som er relevante for internettet, herunder elektronisk handel. Bogen er velegnet for både jurister og praktikere, som ønsker en generel indføring i emnet. Bogen er tilrettelagt som en lærebog, der også kan læses af ikke-jurister. Registre, krydshenvisninger og fodnoter gør desuden bogen velegnet som opslagsværk for jurister.

Bogen er blevet til i samarbejde mellem de juridiske miljøer på Copenhagen Business School, Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet.


Titel:

Internetretten, 2. udgave

Forfattere:

Jan Trzaskowski (red), Hanne Kirk Deichmann, Søren Sandfeld Jakobsen, Susanne Karstoft, Lars Bo Langsted, Thomas Riis og Charlotte Bagger Tranberg

Indbundet:  

816 sider (15. august 2012)

ISBN:

978-87-92598-14-1

Pris:

695,- kroner (556,- kroner ekskl. moms)Jan Trzaskowski er lektor, ph.d., ved Juridisk Institut, Copenhagen Business School. Forfatter til bøger og artikler om bl.a. markedsføringsret og internetjura. Tidligere ansat hos bl.a. Forbrugerombudsmanden og i advokatfirma.

Hanne Kirk Deichmann er lektor, ph.d., ved Juridisk Institut, Aarhus Universitet, hvor hun underviser og forsker i immaterialret. Medlem af ophavsretslicensnævnet, formand for biblioteksafgiftsnævnet og næstformand i Ankenævnet for Patenter og Varemærker. Tidligere konstitueret dommer i Vestre Landsret.

Søren Sandfeld Jakobsen er professor, ph.d., ved Juridisk Institut, Aalborg Universitet. Han forsker primært i IT-, tele- og medieret og har skrevet en række bøger og artikler inden for disse emner. Tidligere advokat og kontorchef i Erhvervsministeriet.

Susanne Karstoft er professor, ph.d., ved Juridisk Institut, Aarhus Universitet. Hun er forfatter til en række bøger og artikler om bl.a. IT-retlige emner. Hun underviser i IT-ret på den juridiske kandidatuddannelse og i aftale-, erstatnings- og køberet på bacheloruddannelsen.

Lars Bo Langsted er professor ved Juridisk Institut, Aalborg Universitet. Hans forsknings- og undervisningsområder er primært økonomisk kriminalitet og ledelses- og rådgiveransvar såvel strafferetligt som erstatningsretligt. Har udgivet bøger om bl.a. rådgivning, erhvervsstrafferet og revisoransvar.

Thomas Riis er professor, dr.jur., i innovationsret og retsøkonomi ved det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet, hvor han er tilknyttet Center for Informations- og Innovationsret (CIIR). Han er bl.a. national redaktør på Nordiskt Immateriellt Rättsskydd (NIR).

Charlotte Bagger Tranberg er lektor, ph.d., ved Juridisk Institut på Aalborg Universitet, hvor hun bl.a. underviser i persondataret og IT-ret. Forfatter til bøger og artikler om persondataretlige emner, herunder anvendelse af biometri, tv-overvågning og logning.